Till Jonas Martinssons hemsida
In English (På engelska)

Alternativ tangentbordslayout

- Amerikansk (med svenska tecken) -

Problemet

Om du skriver på svenska i Microsoft Windows kommer denna sida att visa dig ett sätt att bli en effektivare tangentbordsinmatare. Problemet med den svenska tangentbordslayouten är att den är plågsamt långsam för många av dagens applikationer. För vem som helst som arbetat med ett amerikanskt eller brittiskt tangentbord är detta ett faktum. Att skriva in url:er och sökvägar kan vara ganska besvärligt på ett normalt svenskt tangentbord, i synnerhet är det svårt att komma åt snedstreck eller omvänt snedstreck med hjälp av Shift och AltGr. Dessa tecken är bara ett tangentnedslag borta på ett amerikanskt tangentbord.


Amerikansk tangentbordslayout


Amerikansk tangentbordslayout med Shift nertryckt

Lösningen

Trots att Microsoft erbjuder en "internationell amerikansk" tangentbordslayout i sina Windows-operativsystem, räcker detta bara halvvägs när det kommer till att lösa användarnas vanligaste problem. Även om den medger skrivning av accenttecken, blir det mycket svårare att skriva citationstecken och apostrof.

I ett försök att lösa detta problem på ett bättre sätt har jag konstruerat en ny teckenkarta, som baseras på det amerikanska tangentbordet men med möjlighet att skriva å, ä och ö, liksom accentuerade tecken genom att hålla nere AltGr-tangenten.

Det spelar ingen roll vilken språk eller typ av tangentbord du använder idag, så länge du kör Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003.

Vilka har nytta av att använda den alternativa tangentbordslayouten?

 • Svenskar utomlands som vill behålla sin nuvarande layout i största möjliga mån.
 • Svenska programmerare som vill snabba upp sin skrivhastighet.
 • Personer som använder amerikansk tangentbordslayout och vill kunna skriva accentuerade tecken.

 • Det bör noteras att som med allt annat finns det en tillvänjningssperiod för att lära sig var varje tecken finns placerat. Personligen har detta varit väl investerad tid; idag skriver jag källkod, sökvägar och url:er betydligt snabbare än med den svenska tangentbordslayouten.

  Vilka funktioner och fördelar finns det?

  Enklare och snabbare inmatning av följande tecken jämfört med den vanliga svenska tangentbordslayouten:
 • @ (användbar för e-postadresser)
 • \ (användbar för sökvägar)
 • / (användbar för url:er)
 • $ (resten är användbara för programmerare)
 • =
 • [
 • ]
 • {
 • }
 • ;

 • Jag har upptäckt att denna lösning fungerar bättre än att byta tangentbordslayout mellan svenskt och amerikanskt, eftersom jag inte behöver hålla reda på vilken layout som är aktiverad i det aktuella fönstret.

  Hur skriver man å, ä, ö och accentuerade tecken?

  Det finns tre olika sätt att skriva de svenska tecknen med den alternativa tangentbodslayouten:
 • Håll AltGr nertryckt samtidigt som en tangent som på ett vanligt svenskt tangentbord är tilldelad å, ä eller ö.
 • Håll AltGr nertryckt samtidigt som a, e eller o för att få å, ä respektive ö.
 • Håll AltGr nertryckt samtidigt som en av tangenterna markerade med ° eller ¨ i bilden nedan. Dessa tangenter är döda, vilket innebär att man inte ser något på skärmen förrän nästa tecken skrivs. I kombination med en vokal kan man producera de flesta europeiska tecken (däribland å, ä and ö.)

 • Accenttencknen återfinns högst upp till vänster på tangentbordet i kombination med AltGr, enligt bilderna nedan.


  Amerikansk tangentbordlayout (med svenska tecken) med AltGr nertryckt


  Amerikansk tangentbordlayout (med svenska tecken) med AltGr och Shift nertryckta

  OBS! De flesta icke-europeiska tangentbord saknar AltGr-tangenten. Man kan dock emulera denna genom att trycka ner Ctrl och Alt.

  Nerladdning och installation

  Installationspaketet kan laddas ner härifrån. Filerna behöver packas upp (med exempelvis WinZip) till en temporär mapp och installeras genom att dubelklicka på filen "US_Swe.msi". Efter det att installationen är klar ska den alternativa tangentbordslayouten aktiveras på din dator. Detta görs genom olika metoder beroende på operativsystem:

  Windows XP och Windows Server 2003: Start->Inställningar->Kontrollpanelen->Regionala inställningar->Språk-fliken->Detaljer
  Windows 2000 Professional/Server: Start->Inställningar->Kontrollpanelen->Regionala inställningar->Språk-fliken
  Windows NT 4.0 Workstation/Server: Start->Inställningar->Kontrollpanelen->Regionala inställningar->Språk-fliken->Ändra...

  Den alternativa tangentbodslayouten installeras som "US (with Swedish characters)"
  Kontakta Jonas Martinsson